Pierwsza pomoc to zespół czynności ratunkowych wykonywanych przez osoby znajdujące się na miejscu zdarzenia.
Naucz się ratować ludzkie życie ! Liczy się czas ! I Ty możesz uratować życie, które jest dobrem największym !

 
   
   
strona główna
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
system ratownictwa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
prawo w ratownictwie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
elementy anatomii
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
stany zagrożenia życia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
farmakologia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
czynności ratunkowe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wytyczne postępowania
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sprzęt ratowniczy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
artykuły
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pierwsza pomoc
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  W serwisie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     

Ustawa z dnia 25 września 2015 r.
o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
.

Dobre praktyki
Postępowanie w SOR i IP

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Na Facebooku
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Informacje
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
      stat4u
 
 

 

 

 

strona główna
..........................................................

.
.

 

Postępowanie w przypadku kontaktu z chorym na chorobę zakaźną i profilaktyką epidemii w placówkach opieki zdrowotnej

W opracowaniu omówiono zasady postępowania w placówkach opieki zdrowotnej w przypadku kontaktu personelu z chorym na chorobę zakaźną, której można zapobiegać poprzez szczepienia, oraz zasady profilaktyki epidemii w tych placówkach. Cel, metodyka oraz zalecenia dotyczące zastosowania szczepień przed ekspozycją. [zobacz więcej]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt zmiany Ustawy o PRM
Minister Zdrowia przesłał projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw trafił do Stałego Komitetu Rady Ministrów.
Proces legislacyjny
 [zobacz więcej]
Projekt zmiany ustawy  z dnia 8.08.2017 [zobacz więcej]

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ocena natężenia bólu
Ból jest doznaniem subiektywnym, zawsze nieprzyjemnym. W codziennej praktyce klinicznej nie dysponujemy narzędziami lub badaniami umożliwiającymi obiektywną ocenę stopnia nasilenia bólu. Opracowano natomiast wiele skal i kwestionariuszy służących określeniu nasilenia bólu, opierających się na ocenie chorego – są one tym samym narzędziami oceny subiektywnej. Skale i kwestionariusze stanowią narzędzia pomocnicze, służą ocenie nasilenia bólu, ale także pozwalają oceniać skuteczność leczenia, wpływ bólu na funkcjonowanie fizyczne i psychospołeczne pacjenta.
[zobacz więcej]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HEMOFILIA A I B
Hemofilia A to wrodzona skaza krwotoczna spowodowana zmniejszeniem aktywności cz. VIII, a hemofilia B – zmniejszeniem aktywności cz. IX. Wynikiem mutacji genu cz. VIII lub cz. IX na chromosomie X może być zmniejszenie lub brak syntezy białka albo synteza nieprawidłowego białka. Choroby te występują głównie u mężczyzn; kobiety są nosicielkami (chorują bardzo rzadko). U 30–50% chorych mutacja występuje spontanicznie, a wywiad rodzinny jest ujemny. Hemofilia B jest 6–7 razy rzadsza od hemofilii A. Klasyfikacja hemofilii w zależności od aktywności cz. VIII albo IX: <1% normy – ciężka; 1–5% normy – umiarkowana; >5 do <50% normy – łagodna.
 [zobacz więcej]

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Badanie pacjenta - ból w obrębie jamy brzusznej.
Wywiad powinien zawierać informacje dotyczące okoliczności występowania zachorowania, kolejności występowania objawów oraz dynamice objawów. Jeżeli nie jesteśmy w stanie uzyskać go uzyskać od chorego  a możemy go uzyskać od świadków zachorowania powinniśmy uzyskać jak najwięcej informacji. Oparcie wywiadu jedynie na schemacie SAMPLE to najczęściej za mało, warto posiłkować innymi skalami i skalami i schematami badań np. CINCINNATI, OLD CART.  [zobacz więcej]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nowe uprawnienia ratownika medycznego
Ratownicy medyczni mogą samodzielnie podawać koncentraty czynników krzepnięcia oraz desmopresynę w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego z zasobów własnych chorego. Zmiana w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które
mogą być udzielane przez ratownika medycznego     ma poprawić bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów z wrodzonymi skazami krwotocznymi. Ratownicy medyczni mogą podawać i wymienione produkty lecznicze pacjentom z wrodzonymi skazami krwotocznymi, u których występuje podejrzenie czynnego krwawienia, jedynie w warunkach pozaszpitalnych. W szpitalu o podawaniu leków decydować będzie lekarz.  [rozporządzenie]

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Badanie neurologiczne w ratownictwie medycznym
Wywiad powinien zawierać informacje dotyczące okoliczności występowania zachorowania, kolejności występowania objawów oraz dynamice objawów. Jeżeli nie jesteśmy w stanie uzyskać go uzyskać od chorego  a możemy go uzyskać od świadków zachorowania powinniśmy uzyskać jak najwięcej informacji. Oparcie wywiadu jedynie na schemacie SAMPLE to najczęściej za mało, warto posiłkować innymi skalami i skalami i schematami badań np. CINCINNATI, OLD CART.  [zobacz więcej]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Farmakologia u kobiety ciężarnej
Do klasyfikacji substancji leczniczych pod kątem ryzyka szkodliwego działania na płód używa się klasyfikacji wg. Amerykańskiej Agencji ds. Leków i Produktów Spożywczych (FDA). Zgodnie z zaleceniami FDA wszystkie środki lecznicze można podzielić na 5 podstawowych kategorii. Leki stosowane przez ratownika medycznego można sklasyfikować do 4 kategorii. [zobacz więcej]

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od autora

Wielu ratowników medycznych po ukończeniu kształcenia w zawodzie pozostaje biernym w doskonaleniu zawodowemu. Serwis ten ma być przypomnieniem wiadomości zdobytych wcześniej oraz informacją o nowościach w ratownictwie medycznym. Jest adresowany głównie do wykwalifikowanego personelu medycznego ale również dla osób, które mogą być świadkami nagłego zachorowania lub wypadku, a nie mają żadnego przygotowania medycznego. Opisane są również oprócz technik zaawansowanych, sposoby ratowania życia lub udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które mają zastosowanie bez użycia specjalistycznego sprzętu (np. worek samorozprężalny- zastosowanie przy sztucznym oddychaniu, rurki ustno - gardłowej lub intubacji dotchawiczej -  do zapewnienia drożności oddechowej.

Trudno wymagać, aby osoba przygodna posiadała przy sobie przykładowe przedmioty lub posiadała  kwalifikacje udzielania pierwszej pomocy.  Niektóre czynności ratownicze wymagają pewnego doświadczenia nabytego po przez ćwiczenie na specjalnym przyrządzie (manekin).
Jednak zawsze tam, gdzie występuje zagrożenie niedotlenienia mózgu lub utraty życia z innych przyczyn,  należy podjąć próbę podtrzymania czynności życiowych do czasu przyjazdu ambulansu ZRM, wykorzystując posiadane  umiejętności. W większości opisanych tu przypadkach należy zawsze wzywać zespoły ratownictwa medycznego. W przypadku wątpliwości dyspozytor udzieli nam informacji jak postępować z poszkodowanym do czasu przybycia zespołu ratunkowego.

Jeżeli masz pytania, uwagi dotyczące serwisu lub dziedziny Ratownictwo Medyczne, możesz je wysyłać na adres poczty elektronicznej: kontakt@ratownikmedyczny.za.pl.  Na wszystkie wiadomości postaram się odpowiedzieć w miarę moich kompetencji.

Serwis podzielony został na kilka działów tematycznych - spis treści.

                                                                                                                                   Zapraszam
                                                                                                                                  Jerzy Pondel

 

    Toplista Ratownictwo    Serwisy medyczne
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Strona główna do góry
© 2003-2017 Ratownik Medyczny | Design by JP |